Deze website is niet bedoeld en moet niet worden gebruikt voor het inwinnen of verstrekken van veiligheidsinformatie over producten van Bristol-Myers Squibb. Als uw vraag betrekking heeft op een bijwerking bij een patiënt, neemt dan contact op met de afdeling Farmacovigilantie: 030 300 2274 tijdens kantooruren of 030 300 2222 (24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar), of neem contact op via e-mail: safety_netherlands@bms.com.

Samenvatting van de productkenmerken

Klik hier voor meer informatie over de indicaties voor het gebruik van apixaban.

Lees meer
Bijsluiter

Lees deze gehele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel, omdat deze informatie voor u belangrijk is.

Lees meer
Contact

Als u vragen hebt of als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Lees meer